Vapaaehtoistoiminta Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa

Ohje
X
X
X
Seurakunnan toiminta-alueet
Helsinki
Läntinen toiminta-alue
Itäinen toiminta-alue
Monikulttuurinen toiminta
X

Seurakunnan toimintalinjat
Diakonia
Kasvatustoimi
Tukitoiminnat
Monikulttuurinen työ
Vapaaehtoisen polku seurakunnassa
Rekrytointi ja sopimukset
Perehdytys
Tukitoimet
Päätös ja arviointi

OHJE KUUTIOMALLIN KÄYTTÖÖN

Vapaaehtoistoiminnan kuutiomalliin on yhdistetty tietopaketteja kolmesta eri vapaaehtoistoimintaan liittyvästä toimintatasosta. Eri tasojen sisällä ja niiden välillä voi liikkua vapaasti hiirellä. Linkit ja tiedostot avautuvat hiirtä klikkaamalla.

Kuutiossa olevat kolme eri toimintatasoa muodostavat vapaaehtoistoiminnan kuution sivut.Jokainen toimintataso ja siihen liittyvät tiedostot on sijoitettu omille kuution sivuilleen. Jokaiselta sivulta löytyvät siihen toimintatasoon liittyvät linkit ja tiedostot. Toimintatasot ovat:

1. Seurakunnan toiminta-alueet: Helsinki, Läntinen toiminta-alue, Itäinen toiminta-alue, monikulttuurinen toiminta

2. Seurakunnan palvelulinjat: diakonia, kasvatustoimi, tukitoimet, monikulttuurinen työ

3. Vapaaehtoisen polku seurakunnassa: rekrytointi ja sopimukset, perehdytys, tukitoimet, päätös

Jokaiselta sivulta löytyy hiirtä klikkaamalla halutusta aihepiiristä tietoa. Sivun alareunassa oleva nuoli ohjaa lukemisen kulkusuuntaa. Kuution eri sivuja ja siellä olevia linkkejä pääsee tarkastelemaan klikkaamalla hiirellä haluttua kuution sivua ja valitsemalla haluttu tiedostolinkki auki klikkaamalla.

Kuution sisällä voi liikkua vapaasti eri sivujen ja valittujen tiedostopolkujen kautta mihin suuntaan hyvänsä. Mallin sisällä voidaan liikkua eri tiedostopolkuja pitkin, esimerkkinä polku: Helsinki > diakonia > rekrytointi. Täältä löytyvät Helsingin toiminta-alueen diakoniatyön vapaaehtoisten rekrytointiin liittyvät tiedostot. Polku voi olla lyhyempi, esimerkiksi:Helsinki > diakonia. Täältä löytyvät tiedotot liittyen Helsingin toiminta-alueen diakoniatoimintaan.

Sivun yläreunassa näkyy koko ajan valittu polku.